otrdiena, 2010. gada 2. marts

Es&Co

"Indivīds iemācās skatīt sevi tā, kā viņu redz citi. Viņš kļūst par uzņēmēju, kura darbības objekts ir paša dzīve, t.i., šā uzņēmēja firma saucas "Es&Co", kur Co viņš pats vien ir. Indivīdam nākas definēt sevi kā produktu, tā ražošanu un izplatīšanu. Sava individuālā kapitāla pašpārvalde iziet ārpus profesionālās dzīves, tā nepazīst nedz brīvdienas, nedz privāto sfēru. Šāds pašmenedžments ir totāla sevis mobilizēšana, turklāt neveiksmēs vai panākumu trūkumā ir vainojami nevis apstākļi vai citi, bet gan pats uzņēmējs. Izteikums, ka ikviens ir savas laimes kalējs, pārtop atziņā, ka katrs pats vainīgs savā nelaimē. Pastāvot panākumiem, indivīds apliecina savu "mentālo fitnesīgumu", savukārt panākumu trūkums liecina, ka viņš nav gana fitnesīgs. Tas paredz sevis "uztrenēšanu", inventarizāciju un efektīvu pašsuģestiju, kas variējas no dažādu psihotehniku izmantošanu līdz neirolingvistiskais programmēšanai. Sevis menedžēšana ir sajūgta ar atbilstīgu sevis prezentēšanu, indivīds nevis kaut kur ierodas vai uzstājas, bet prezentē sevi. Kļūstot par savas dzīves uzņēmēju, indivīda pašvērtību, tās izjūtu nosaka tas, cik labi izdodas sevi pārdot, lai pircējs būtu apmierināts. Indivīdam ir jākļūst par to, ko viņš vēlas prezentēt, viņš ir piedāvājums. Klientorientētā uzņēmējdarbība ir sajūgta ar patērēšanu. Patērējošais attiecas pret citiem kā pret preci, kuras vērtību nosaka maiņas vērtība. Šāda attieksme viņam ir arī pašam pret sevi, viņš jūt sevi kā preci un vienlaikus arī kā tās pārdevējs. Patērējošais principā nav ieinteresēts paša dzīvē, viņš visiem spēkiem cenšas nepazaudēt spēju pārdoties. Lai varētu pārdoties, viņam ir jāzina, pēc kā pastāv pieprasījums; viņa pašcieņa ir atkarīga no citiem, no viņu apstiprinājuma. Viņš neprot dzīvot sev, viņam nozīmīgi ir tikai panākumi un tas, kā panākt un apsteigt citus. Šāds indivīds principā nekad nav pats, viņš ir tukšums vai futrālis, ko steigšus var piepildīt ar apgrozībā pieprasīto."

I.Šuvajevs "Filosofija kā dzīvesmāksla". Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 83.-84.lpp.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru