trešdiena, 2009. gada 12. augusts

Ekonomika: starp teoriju un praksi

Jautājums par to, kā saskaņot teoriju ar praksi, ir vismaz 2500 gadu vecs. Jau senajā Grieķijā tika iztaujāts, kādas ir attiecības starp theoria un praxis. Tas nozīmē uzdot jautājum par to, kādas pastāv attiecības starp kaut ko un to, ko par to domājam. Varētu arī teikt - starp vārdiem un to, ko ar tiem apzīmējam. Jebšu, Kants jautātātu - kā darbojas mūsu spriestspēja, kas no atsevišķā atvedina vispārīgo un no vispārīgā atvedina atsevišķo?

Šajā sakarā saistošs ir The Ecomist raksts "What went wrong with economics", kas jautā, kādas ir attiecības starp ekonomikas teoriju un tās pielietojamību, un vai nav tā, ka ekonomisti paši ir bijuši vairāk norūpējušies ar savas nozares reputāciju, bet ne tik daudz ar "reālās"(kā man patīk šī apzīmētāja plašais lietojums - kas tik netiek apzīmēts kā "reāls"?) situācijas izpratni un analīzi, radot pozitīvas attīstības prognozējošas teorijas, nevis izsakot kritiku par dažādo "burbuļu" veidošanos.

Šajā sakarā ir interesanti palasīt rakstus, kas tapuši pirms trim vai četriem gadiem - ko toreiz teica ekonomisti un citi tamlīdzīgi eksperti - cik viņu teorētiskās zināšanas ļāva prognozēt nākotni. Šis noteikti ir plašāks jautājums, kas ietver arī tādus aspektus kā - ko nozīmē kaut ko prognozēt un cik uzticami ir eksperti, nemaz nerunājot par to - cik ļoti eksperti var būt neitrāli?

Diena reiz 2006.gadā publicēja ekonomistu un tirgus pētnieku kopīgi radītu rakstu par burbuļiem -šeit, bet vēl 2005.gadā arī šo - šeit. Šādu rakstu nav mazums.

Ko no tā secināt? Mūsdienu pasaule ir ļoti nedroša nevis tāpēc, ka būtu kari un sirotāji, bet tāpēc, ka ir izveidojušās globālas organizācijas un tīklojumi, kas, brūkot vienā posmā, rada strauju domino efektu, kas izraisa kustību visā tā pārklājumā. Līdz ar to stipri apšaubāmi ir ekspertu komentāri par nākotni, jo teorija un pieredze ir kļuvušas sadrumstalotas un savstarpēji grūti saistāmas, turklāt paši eksperti bieži ir specialiāzējušies šaurā jomā un pārstāv intereses, kas vairākumam var nebūt saistošas.

Mūsdu eksperts vairs nav mācītais vīrs, par kuru reiz rakstā "Atbilde uz jautājumu: Kas ir apgaismība?" rakstīja Kants.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru